– På sju år har omsättningen av sportartiklar i stort ökat från 17 miljarder till 24 miljarder.